E-mail

kontakt@grupa-alfa.pl

Infolinia

+48 606 495 979

Marcin Musiałek

MARCIN MUSIAŁEK, trener – konsultatnt

Doradztwem i szkoleniami zajmuję się od 1999 roku, prowadząc projekty i szkolenia wspólnie z firmami takimi jak: Ośrodek Treningu i Doradztwa Kierowniczego w Gdańsku, Centrum Edukacji Logistyki w Poznaniu (ośrodek związany z Instytutem Logistyki i Magazynowania), Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania, Instytut Nowoczesnych Technik i Technologii Logistycznych, Gdańska Fundacją Kształcenia Menedżerów, Progress Project, WINFOR, Stowarzyszenie Kierowców E-Kierowca.pl, a  także dla uczelni w zakresie studiów i studiów podyplomowych: Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Gdańskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. W czasie od 1999 roku przeprowadził około 150 (na ogół 2- lub 3-dniowych) szkoleń otwartych i zamkniętych z tematyki dotyczącej zarządzania zapasami, wyboru dostawców, zarządzania przepływem materiałów, prognozowania, zarządzania jakością, zarządzania procesami, zarządzania projektami, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki wewnątrzzakładowej, kontrolingu w logistyce, zarządzania produkcją, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania procesami logistycznymi. Brał też udział w ponad trzydziestu projektach konsultingowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i szeroko pojętej logistyki optymalizujących: sieci sprzedaży, współpracę i rozliczenia dostawców usług transportowych, pracę magazynów, budowę i wyposażenie magazynów, zapasy, przebieg procesów itp. np.:

 • Audyt Centrum Dystrybucyjnego na Europę Środkowo Wschodnią identyfikacja „wąskich gardeł” oraz możliwości rozwoju i wzrostu wydajności
 • Analiza i wdrożenie metodyk i narzędzi poprawiających zarządzanie przepływami towarowymi w Mercedes Benz
 • Analiza procesów logistyki około produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i polityki zaopatrzeniowej w kontekście uwalniania z przepływów materiałowych zamrożonego kapitału
 • Mentoring w projektowaniu procesów i funkcjonalności SAP dla zakładu FROTEC
 • Optymalizacja zarządzania systemem prognozowania
 • Projekt restrukturyzacji logistyki wewnątrz zakładowej z uwzględnieniem relacji zewnętrznych i specyfiki branżowej
 • Seria audytów w poszczególnych lokalizacjach sieci oraz opracowanie zmian podnoszących efektywność z uwzględnieniem postaci fizyczne
 • Analiza ekonomiczna efektywności. rozbudowy węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku

a także:

 • projekt rewitalizacji lotniska Słupsk Redzikowo,
 • projekt przygotowania e-lerningu: szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja Wstępna
 • projekt przygotowania podręczników: szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja Wstępna
 • projekt przygotowania e-lerningu: szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – Szkolenia Okresowe
 • projekt przygotowania podręczników: szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – Szkolenia Okresowe
 • projekt przygotowania e-lerningu: dla kursu prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E
 • projekt przygotowania podręczników: dla kursu prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E

Konsulting i szkolenia prowadził między innymi dla firm i osób pracujących w: CASTORAMA, SWEDWOOD (IKEA Industry), NUTRICIA (właściciel marki DANONE), GEDEON RICHTER, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, COTY, ORSAY, UTI, VOX, BRICOMARCHE, PROFMETKOL, COMBIDTA, SIMONIDES, IMI POLSKA, CARGOFORTE, FORTEC, AGROL, TRAMPTRAIL, BRENNTAG, HYDRONICS, MZK, WODOCIĄGI Sp. Z o.o., KULCZYK TRADEX, PANOPA, MEDIVET, MENNICA PAŃSTWOWA, DAEWOO, MAHLE, FRANKE, NOVOL, RABEN TRANSPORT, PTK CENTERTEL, WINFOR, E-KIEROWCA.PL