Ogólne

Koncesja

Z dniem dzisiejszym, tj. 24 Października 2019, otrzymaliśmy koncesję nr. L-0277/19 na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.

Dokument ten, wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozwoli nam na kontynuowanie dostarczania naszym klientom usług na najwyższym poziomie.